NGUYỄN VĂN BĂC

 

Chào mừng đến với NGUYỄN VĂN BẮC

NGUYỄN VĂN BĂC

Sinh ngay         : 14 - 02 - 1986 

Quê quán          : Thôn Kiều Mộc - Xã Tự Tân - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình.

Nghề Nghiệp      : Công Nghệ May.

Làm việc tại       : MAXPORT.JSC.

 

HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG ĐANG TRÊN CON ĐƯƠNG ĐỔI MỚI

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.